Forretningsområder

Traditionel advokatvirksomhed, herunder med hovedvægt på
 • fast ejendom med administration af
  ejerboliger
  andelslejligheder
  erhvervslejemål
 • stiftelse af selskaber og ordning af retlige forhold
  mellem selskabers aktionærer/ anpartshavere
 • arveret og dødsboskifter
 • stiftelse af andelsboliger

 • idrætsjura


Advokat Ole Fischers Forretningsbetingelser.


Advokat Henrik Ravnilds Forretningsbetingelser.
© Copyright 2007-2016